معجزات قران،پیشگوییهای اسلام،ظهور مهدی(عج)

390 پیشگویی 3

ابو بصیر می گوید: از امام باقر (علیه­السلام) شنیدم... که فرمود:

ایستایی خورشید در حدّ فاصل بین زوالش تا وقت عصر است

و آشکار شدن سینه و چهره ای در چشمه خورشید که صاحب آن

با حَسَب و نَسَبَش شناخته می شود؛ و این، در زمان سفیانی است،

و در این هنگام،  نابودی وی و گروهش فرا می رسد(25).

رسول خدا (صلی­الله­علیه­وآله) می فرماید:

زمان ظهور فرا نخواهد رسید تا آنکه خورشید از مغرب خود طلوع کند. هر گاه

چنین شود و مردم نیز آن را ببینند، همگی ایمان خواهند آورد. امّا این هنگام،

زمانی است که ایمان­آوردن هیچ کس برایش سودمند نخواهد بود...(26).

حذیفة  بن یمان می گوید:

از رسول خدا (صلی­الله­علیه­وآله)  پرسیدم: نشانۀ «طلوع خورشید

از مغربش» یعنی چه؟ فرمود: آن شب چنان دیرپا می شود

که به اندازۀ دو شب طول می کشد(27).

گفتنی است، هر چند در روایات اسلامی به زمان دقیق طلوع خورشید از مغرب اشاره نشده است، برخی معتقدند این حادثه  در مشرق­زمین، در صبح روز ۲۳ رمضان سال پیش از ظهور امام مهدی (علیه­السلام) رخ می دهد و شب قبل، که ظاهراً همان شب قدر است، طولانیترین شب در طول تاریخ زندگی انسان بر روی کرۀ زمین  خواهد بود. البتّه عدّه ای از صاحب­نظران هم طلوع خورشید از مغرب را از نشانه­های رستاخیز می دانند.

نیز شایستۀ یادآوری است، طبق احادیث اسلامی، بر همگان لازم است که پیش از طلوع خورشید از مغرب، به خدای متعالی ایمان بیاورند و از کفر، ظلم و دیگر گناهان توبه نمایند. در غیر این صورت، ایمان­آوردن و توبه نمودن مردم بی فایده خواهد بود.

اَصبَغ بن نباته می گوید: از امام علی(علیه­السلام)شنیدم که می فرمود:

... ندا دهنده­ای در ماه رمضان، از سوی مشرق، هنگام دمیدن صبح،

ندا می­دهد:ای اهل هدایت، گرد آیید، و ندا دهنده ای از طرف مغرب، پس از

پنهان شدنسرخی غروب، ندا می دهد: ای اهل باطل، جمع شوید...(28).

بر اساس احادیث اسلامی، در روز جمعه ۲۳ رمضان سال پیش از ظهور امام مهدی (علیه­السلام)، هنگام طلوع خورشید،فرشتۀ خدا جبرائیل، در آسمان، از طرف مشرق، مردم را به سوی حق فرا می خواند، و پس از غروب خورشید در همان روز، شیطان در زمین، از طرف مغرب، مردم را به سوی باطل دعوت می کند. این دو صدای بلند را هر کسی به زبان خود می شنود و پیروی از پیام اوّل، مایۀ هدایت بوده و اطاعت از پیام دوم، سبب گمراهی است.

 ---------------------------------------------------------

1. در تهیّه و تدوین مطالب فوق از نظرات برخی کارشناسان و  کتاب «الطور المهدوی»،

تألیف عالم سبیط النیلی»،  نویسندۀ عراقی شیعه، بهره گرفتیم.

2. زند بهمن­یَسن، ص ۱۱، ف ۶ ، بند ۴.  

3. مراد از «پسر انسان»، عیسی مسیح(علیه السلام) است که از آسمان فرود می آید.

4. کتاب مقدّس، عهد جدید، ص ۱۳۳، انجیل لوقا، ب ۲۱ ، بند ۲۵ و ۲۷.  

5. قرآن کریم، سوره طارق، آیۀ ۴-٢.

6. بحار الأنوار، ج ۵۵، ص۸۹ ، ب ۹، ح ۴.  

7. قرآن کریم، سورۀ دخان، آیۀ ١1- ۱٠.  

8. عقد الدرر، ص ۴۱۸، ب۱۲، ف ۱۸.  

9. حلیة الأولیاء، ج 5 ، ص١٣۶٠.

10. الإرشاد، ج ۲، ص ۳۸۷.  

11. الغیبة، ص ۲۶۲، ب ۱۴ ، ح ۱۳.  

12. بحار الأنوار، ج 52، ص 46-45 ، ح 32 .

13. الفتن، ص ۱۳۶، جزء ۳، ح ۶۱۶. 

14. یعنی دوام نمی آورند.

15. الفتن، ص 148، جزء ۳، ح 607.

 16. الغیبة، ص ۱۴۹، ب 10، ح ۴.  

17. الفتن، ج ۱، ص۲۳۰، جزء ۳، ح ۶۴۳، مکتبة التوحید، قاهره، چاپ اوّل، ۱۴۱۲ هـ. ق. 

18. الفتن، ص ۱۳۶، جزء ۳، ح ۶۱۹ .

19. عقد الدرر٬ ص ۴۰ـ۱۳۹ ٬ ب ۴ ٬ ف ۳.

20. الاختصاص، ص ۱۶۲.  

21. سیری در اساطیر یونان و رم، ص ۴۳۳، کتاب هفتم.  

22. سانتوری 2، رباعی 91 (پیشگوییهای نوستراداموس، ص 2- 211).

23. الغیبة، ص ۲۸۰، ب ۱۴، ح ۴۶. 

24. متن فرانسوی آثار نوسترادموس، نامه به هانری دوم.  

25. الإرشاد، ج ۲ ، ص ۳۷۳. 

26. الإشاعة لأشراط الساعة، ص ۲۴۹، ب ۳.  

27. الإشاعة لأشراط الساعة، ص ۲۴۹، ب ۳.  

28. بحار الأنوار، ج ۵۲، ص ۴- ۲۷۲، ب ۲۵، ح ۱۶.  • نظرات() 
 • نوع مطلب :پیشگویی ،
 • 390پیشگویی اخرالزمان 2

  شایستۀ یادآوری است، هر چند واژۀ «بَرَهوت»، طبق آنچه در کتابهای جغرافی آمده است، نام درّ‏ه‏ای در منطقۀ حَضْرَموتِ یمن می‏باشد، به نظر می رسد در این سخن پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله) به منطقه ای دور افتاده در فضای بیکران اشاره داشته باشد.

  امام باقر (علیه­السلام) فرمود:

  پیش از قیام قائم (علیه­السلام) مردم به وسیلۀ آتشی که در آسمان

  آشکارمی شود و سرخی­ای که آن را فرا می گیرد،

  از گناهانشان بازداشته می شوند(10).

  در روایتی دیگر از آن بزرگوار می خوانیم:

  هر گاه از مشرق آتشی را دیدید که مانند پارچۀ  زعفرانی رنگ بزرگی است و

  سه یا هفت روز طلوع می کند، منتظر گشایش آل محمد (علیهم­السلام) باشید،

  اگر خدای عزیز و جلیل بخواهد. بی گمان، خداوند عزیز و حکیم است(11).

  امام مهدی (علیه السلام) به ابراهیم بن مهزیار می فرماید:

  ... سه [ روز ] سرخی ای در آسمان آشکار شود که در آن ستونهایی

  مانند ستونهای نقره ای وجود دارندکه نورافشانی می کنند...(12).

  خالد بن مَعدان می گوید:

  بی گمان، به زودی نشانه­ای آشکار می شود.

  آن، ستونی از آتش است که از سوی مشرق طلوع می کند

  و همۀ اهل زمین آن را می بینند. هر کس آن را ببیند،

  باید برای خانواده­اش خوراک یک سال را تهیّه کند(13).

  امام باقر (علیه السلام) فرمود:

  هر گاه عبّاسی به خراسان رسد، گیسوی سختی‏آور در مشرق طلوع می‏کند.

  نخستین بار که طلوع کرد، برای نابودی قوم نوح بود، هنگامی که خدا غرقشان

  کرد. در زمان ابراهیم (علیه‏السّلام)، آن گاه که او را در آتش افکندند و زمانی

  که خداوند فرعون و همراهانش را نابود ساخت و هنگامی که یحیی پسر زکریّا

  کشته شد، طلوع کرد. پس هر گاه آن را دیدید، از شرّ فتنه‏ها به خدا پناه برید.

  طلوع این ستاره پس از گرفتن خورشید و ماه خواهد بود. سپس ]بنی‏عبّاس[

  درنگ نمی‏کنند(14) [جز زمانی کوتاه]، تا آنکه اَبْقَع در مصر آشکار شود(15).

  گفتنی است، مراد از «عبّاسی» آخرین رهبر از بنی عبّاسی است که در آخرالزمان به حکومت می رسند، و «ابقع» - گندمگون – کسی است که سفیانی با وی و یارانش می جنگد و آنان را نابود می کند.

  کعب الأحبار گفته است:

  ... بی گمان قائم از فرزندان علی (علیه­السلام) است...

  پس از غیبتش، با طلوع ستارۀ سرخ، خرابی زوراء

  که همان ری است، فرورفتن مُزَوَّرَه که همان بغداد است،

  خروج سفیانی و نبرد فرزندان عبّاس با جوانان

  ارمنستان و آذربایجان، ظاهر می شود...(16).

   همچنین، در خبری دیگر از کعب الأحبار، می خوانیم :

  نابودی بنی عبّاس هنگام آشکارشدن ستاره­ای در دل آسمان و صدای شدید

  فروافتادن چیزی از آسمان و شکافته­شدنی است. همۀ اینها در ماه رمضان

  خواهد بود. سرخی میان پنجم تا بیستم رمضان است و صدای شدید

  فروافتادن چیزی از آسمان در نیمه تا بیستم ماه می باشد و شکافته­شدن

  از بیستم تا بیست و چهارم خواهد بود. و ستاره­ای دیده می­شود که مانند

  ماه نورافشانی می کند و سپس چونان مار در هم می پیچد تا جایی

  که نزدیک است دو سر آن به هم برسند. و دو لرزش در شبِ پدیدآمدنِ

  دو فرورفتن خواهد بود، و ستاره ای که شهابی به وسیلۀ او پرتاب می شود

  و از آسمان فرو می افتد؛ با آن صدایی شدید است تا آنکه در مشرق می افتد

  و مردم از آن دچار بلایی سخت می شوند(17).

  ابن مسعود نقل کرده است:

  پیامبر (صلی­الله­علیه­وآله) فرمود: هر گاه در ماه رمضان صدای بلندی

  باشد... گفتیم: ای رسول خدا، صدای بلند چیست؟ فرمود: صدای شدید

  فروافتادن چیزی است در ماه رمضان، در شب جمعه ای ، در سالی

  پر از زلزله ها که خوابیده را بیدار می کند، ایستاده را می نشاند

  و دختران جوان را از سراپرده­هاشان بیرون می آورد. بنا بر این،

  هر گاه نماز صبح روز جمعه را خواندید، داخل خانه­هاتان شوید،

  درها و روزنه ها را ببندید، خود را بپوشانید و گوشهاتان را بگیرید.

  هر گاه آن بانگ بلند را احساس کردید، برای خدا به سجده در افتید

   و بگویید:«سُبحان القدّوس، سُبحان القدّوس، ربّنا القدّوس».

  زیرا هر کس چنین کند، نجات می یابد و هر کس چنین نکند، نابود می شود(18).

     گفتنی است ، حادثۀ یادشده ، در روز جمعه نیمۀ رمضان  سال پیش از ظهور، تقریباً هنگام طلوع خورشید یا کمی پس از آن ، به وقت عربستان سعودی،رخ می دهد. البتّه چنین به نظر می­رسد، اقدامات احتیاطی­ای که پیامبر اسلام(صلی­الله­علیه­وآله) به آنها اشاره فرموده است، بیشتر متوجّه مردم مشرق زمین، خصوصاً خاورمیانه، می­شود.

  ابو امامه نیز نقل کرده است:

  رسول خدا (صلی­الله­علیه­وآله) فرمود: ... هر گاه شب نیمۀ رمضان

  شب جمعه باشد، از آسمان صدایی خواهد بود که بر اثر آن٬ هفتاد هزار نفر

  بیهوش٬ هفتاد هزار نفر گنگ و هفتاد هزار دوشیزه پرده هاشان شکافته

  می شود! گفتند: ای رسول خدا، پس چه کسی سالم می ماند؟

  فرمود: کسی که در خانه اش بماند و به سجده پناه بَرَد و بلند تکبیر بگوید(19).

   شیخ مفید- دانشمند شیعی -  آورده است:

  هر گاه ستاره ای سرخ را دیدی که آن را نمی شناسی و در مسیر

  حرکت ستارگان قرار ندارد و در آسمان از جایی به جایی دیگر می رود

  و مانند ستون است، در حالی که ستون نیست، پس بی گمان،

  چنین چیزی نشانۀ جنگ، بلاها، کشته شدن بزرگان، زیادی شرور

  و اندوه­ها و آشوب در میان مردم است(20).

  در کتاب اِلدِر اِدا که بر گرفته از اساطیر کهن ملّتهای شمال اروپاست، به سروده ای ارزشمند از بانویی خردمند بر می خوریم که بخشی از آن، چنین است:

  خورشید به تیرگی می گراید و زمین در دریا غرق می شود،

  و ستارگان داغ از آسمان فرو می افتند،

  و آتش تا به آسمان زبانه می کشد...(21).

  نوسترادموس، پیشگو و شاعر فرانسوی، نیز با بهره گیری از روایات اسلامی، در بارۀ طلوع ستارۀ دنباله دار یادشده و پیامدهای آن، چنین می گوید:

  در هنگامۀ دمیدن خورشید، آتش بزرگی دیده خواهد شد.

  صدا و روشنایی در امتداد شمال ادامه خواهد یافت.

  در میانۀ کرۀ خاک، مرگ و آوای مرگ شنیده خواهد شد.

  مرگ از درون سلاحها، آتش و تنگسالی، آنان را انتظار خواهد کشید(22).

  امام باقر (علیه­السلام) فرمود:

  پیش از این امر (ظهور قائم)، گرفتن ماه پنج روز مانده به پایان

  ماه رمضان و گرفتن خورشید در پانزدهمین روز آن رخ خواهد داد،

  و در این هنگام، محاسبه منجّمان بر هم می خورد(23).

  نوسترادموس هم، در بخشی از نامه اش به پادشاه فرانسه، چنین می گوید:

  کسوفی پدیدار خواهد شد که جهان را در نهایت تاریکی فرو خواهد برد‌؛

  بزرگترین کسوف از ابتدای آفرینش گیتی تا مرگ و گرفتاری مسیح،

  و از آن زمان تا انتهای آفرینش(24).
 • نظرات() 
 • 390پیشگویی اخرالزمان 1

  حوادث ماه صفر       

  از روایات اسلامی چنین بر می آید که حوادث بسیار مهم و نشانه های خیلی نزدیک به ظهور امام مهدی (علیه السلام) از ماه صفر سال قبل از ظهور، یکی پس از دیگری، پدیدار می گردند.

   ابن مسعود می گوید: 

   در ماه صفر نشانه ای خواهد بود  و ستاره ای دنباله دار آشکار می گردد (1).

    ولید نیز گفته است:

  ... بی گمان ستاره ای که از نشانه هاست، ستاره ای خواهد بود که

  در ماه صفر و ربیع الأوّل و ربیع الثانی یا  رجب در آفاق گردش می کند...(2).

    ذی قریات گفته است:

  در ماه صفر میان مردم اختلاف می افتد...(3).

  در روایتی از کتاب عبدالله بن بشّار می خوانیم:

  هر گاه خدا بخواهد آل محمد را چیره گرداند، جنگ را از ماه صفر تا ماه

  صفر پیش می­آورد، و این در آستانۀ خروج مهدی (علیه­السلام) است (4).

  حدیث یادشده به جنگی یک ساله اشاره دارد که از ماه صفر پیش از ظهور  آغاز می­گردد و  در ماه  صفر  پس  از  ظهور  پایان می­یابد.  

  در حدیثی از پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) آمده است: 

  ... در ماه صفر صدایی خواهد بود...(5).

  ----------------------------------------------------

  1. الفتن ، ص 148 ،جزء 3، ذیل ح 609.

  2. الفتن ، ص 152 ،جزء 3، ذیل ح 620.    

   3. الفتن ، ص 175 ، جزء ۴،ح 804.              

  4. الصراط المستقیم، ج 2، ص 285، ب 11، ف 11.  

  5. الفتن ، ص 153 ،جزء 3، ح 611.

   

  حوادث ماههای ربیع الأوّل و ربیع الثانی

  پیامبر اسلام (صلی­الله­علیه­وآله)، در بیان حوادث ماههای ربیع الأوّل و ربیع الثانی سال پیش از ظهور امام مهدی (علیه­السلام)، می­فرماید:

  ... سپس در دو ماه ربیع، قبیله ها با یکدیگر اختلاف پیدا می­کنند...(1).

  ----------------------------------------------------

  1. الفتن، ص ۱۵۳، جزء ۳، ح  ۶١١.        

   

     حوادث ماههای جمادی ­الاُولی تا رجب  

   بر اساس روایات اسلامی، در سال پیش از ظهور امام مهدی (علیه­السلام)، طیّ سه ماه جمادی الاُولی، جمادی ­الثانیه و رجب، حوادث شگفت آور و تکان­دهنده­ای در جهان رخ می­دهند که مهمترین آنها جنگ جهانی سوم و قیام زمینه­سازان ظهور می­باشد.  

  بنا بر آنچه در بخشی از توقیع (نامه) امام مهدی (علیه­السلام) به شیخ مفید آمده است، در سال پیش از ظهور، از ماه جمادی الاُولی حوادث آخرالزمان شتاب بیشتری به خود می­گیرند:

   ... هر گاه ماه جمادی الاُولی از این سال شما (سال پیش از ظهور) فرا رسید، از آنچه در آن رخ می­دهد، عبرت بگیرید و به خاطر آنچه در پیِ آن خواهد بود،  از  خواب غفلت خود بیدار شوید. به زودی برای شما از آسمان نشانه­ای روشن آشکار می­شود و همانند آن نیز در زمین خواهد بود... (1).

  پیامبر اسلام (صلی­الله­علیه­وآله) فرمود:

  ... سپس شگفتی و سراسر شگفتی بین ماه جمادی تا رجب. 

  سپس شتر ماده پالان شده­ای بهتر از دهی بزرگ  که درآمد آن

  از سد هزار دینار بیشتر است، خواهد بود (2).

  این حدیث به ارزش و اهمیّت داشتن وسایل نقلیّه در دورۀ آخرالزمان، برای رفتن به مناطق امن، اشاره دارد.

  بی تردید، مراد از «شتر ماده» در این گونه روایات، وسایل نقلیّۀ امروزی است که سرنشینان خود را داخل شکمهاشان حمل می­کنند.

   از جمله حوادث عجیبی که در ماه ر ماه رجب سال پیش از

  ظهور روی می دهد، آشکارشدن چهرۀ انسانی در ماه  و کف

  دستی در آسمان است. امام علی (علیه­السلام) می­فرماید:

  داود بن سرحان از امام صادق (علیه­السلام) روایت کرده است:

  پیش از آن سالی که صدای آسمانی برمی­خیزد، در ماه رجب

  نشانه­ای است . گفتم: آن نشانه چیست؟ فرمود: چهره­ای

  که در ماه طلوع می­کند و دستی که آشکار می­شود(6).

  از دیگر حوادث شگفتی که در ماه رجب سال پیش از ظهور

  منجی رخ می دهد، قیام زمینه­سازان حکومت امام مهدی (علیه

  السلام) است. پیش از ظهور دو قیام حق خواهد بود که اوّلی

  قیام حسینی خراسانی در پایانۀ خراسان (مناطق غربی چین) و

  دیگری قیام حسینی یمانی در یمن می­باشد. قیام باطلی نیز

  وجود دارد و  آن قیام سفیانی در سرزمین شام است.

  امام صادق (علیه­السلام) فرمود:

  ... از امور حتمی، خروج سفیانی در ماه رجب است(7).

   امام باقر (علیه­السلام) نیز می فرماید:

  خروج سفیانی، یمانی و خراسانی در یک سال،

  یک ماه و یک روز خواهد بود...(8).

   

  ای شگفتا و سراسر شگفتی بین ماههای جمادی و رجب، 

  از فراهم آمدن پراکنده ها و دروشدن روییدنیها و صداهایی پس از صداها(3).

  از این روایت چنین بر می­آید که مراد از شگفتی بین ماههای جمادی تا رجب، وقوع جنگهایی بزرگ، خصوصاً جنگ جهانی سوم است که با گردآوری نیروها و دروشدن آنها و صدای پیاپی شلّیک  و انفجار توپها، بمبها و موشکها همراه­اند.

  کعب الأحبار گفته است:

  ... و شگفتی سراسر شگفتی بین ماه جمادی و رجب. گفته شد:

  آن شگفتی چیست؟ گفت: شورش اهل مغرب است، در حالی که

  بر اسبهای غیر عربی خاکستری سوارند و با کمک شمشیرهاشان

  اسیر می­گیرند تا آنکه به لَجّون برسند، و شورش سفیانی است... (4).

  گفتنی است، طبق روایات اسلامی، پیش از خروج سفیانی در

  ماه رجب در شام، نیروهای غربی ابتدا بندر اسکندریّه در مصر و

  شهر رمله در فلسطین را اشغال می­کنند و سپس وارد اردن

  می­شوند و به منطقۀ لَجّون در شمال غربی این کشور       

  می­رسند و از آنجا به سوی دمشق در سوریه پیش می­روند.

  نیز شایستۀ یادآوری است، مراد از «اسبهای غیر عربی

  خاکستری» در این گونه احادیث، خودروهای نظامی امروزی

  است که در کشورهای غیر عربی ساخته و برای عملیّات در

  خاورمیانه، خصوصاً کشورهای عربی، به کار گرفته می­شوند. از

  آنجا که منطقۀ خاورمیانه بیشتر بیابانی و خاکی است، برای

  استتار خودروهای نظامی، از رنگهای متمایل به رنگ خاک، مانند

  خاکستری، استفاده می­شود.

  در روایتی از امام علی (علیه­السلام)، به وقوع چند حادثۀ عجیب

  در ماههای جمادی ­الاُولی تا رجب، اشاره شده است:

  هر گاه دو نیزه (دو گروه قدرتمند) در شام درگیر شوند، یکی از نشانه­های الهی

  آشکار می­گردد. گفته شد: ای امیر مؤمنان، آن نشانه چیست؟ فرمود:

  لرزشی است در شام که در آن بیش از سد هزار نفر نابود می­شوند

  و خداوند آن را رحمتی برای مؤمنان و عذابی برای کافران قرار می­دهد.

  پس هر گاه چنین شود، نگاه کنید به صاحبان اسبهای غیر عربی خاکستری

  [گوش] بریده و پرچمهای زرد که از مغرب روی می­آورند تا آنکه در شام

  فرود آیند؛ و این، هنگام نالۀ بزرگتر و مرگ سرخ (جنگ جهانی) خواهد بود.

  پس هر گاه چنین شود، نگاه کنید به فرورفتن آبادی­ای از دمشق که به آن

  «حَرَستا» می­گویند. پس هر گاه چنین شود، پسر زنِ جگرخواره (سفیانی)

  از درّ‌ۀ خشک خارج خواهد شد تا آنکه بر منبر دمشق قرار گیرد.

  پس هرگاه چنین شود، منتظر خروج مهدی (علیه­السلام) باشید(5). 

   

   ----------------------------------------------------------- 

   1. الاحتجاج، ج ۲، ص ۵۹۹، ش ۳۵۹. 

  2. الفتن، ص ۱۵۳، جزء ۳، ح ۶۱۱.

   3. شرح نهج البلاغة، ج ۳، ص ۲۶۷، جزء ۶.

   4. عقد الدرر، ص 7- ۱۴۶، ب ۴، ف ۳. 

  5. الغیبة، ص ۳۱۷، ب ۱۸، ح۱۶.

  6. الغیبة، ص۲۶۱، ب ۱۴، ح۱۰.

  7. الغیبة، ص ۳۱۱، ب ۱۸، ح ۲. 

  8. الغیبة، ص ۲۶۴، ب ۱۴، ح ۱۳.

           

  حوادث ماه شعبان     ن

   

  حوادث ماه رمضان    

  طبق روایات اسلامی، در ماه رمضان سال پیش از ظهور امام مهدی (علیه­السلام) حوادث بسیار عجیبی در جهان رخ می دهند که از زمان فرود آمدن آدم (علیه­السلام) تا آن زمان بی سابقه می باشند.

  در این ماه ستارۀ دنباله­دار ناشناسی که از قبل وارد فضای منظومۀ شمسی شده است، با گازها و غبارهایی که همراه دارد، سبب سرخ شدن آسمان می گردد. ستارۀ یادشده در نیمۀ ماه رمضان، میان خورشید و زمین قرار می گیرد و باعث خورشید گرفتگی کلّی می شود. سپس، شهاب­سنگی بزرگ از آن جدا می گردد و همراه با صدایی شدید در مشرق­زمین فرو می افتد و ویرانی زیادی به بار می­آورد و در پی آن، دود غلیظی آسمان را فرا می گیرد.

  این ستاره، ضمن گردش در فضای منظومۀ شمسی، هنگامی که در نزدیکترین فاصله با زمین قرار می­گیرد، اثر گرانشی آن سبب کندشدن حرکت زمین می­شود و در بعد از ظهر یکی از روزها، مردم مشرق­زمین شاهد ایستایی خورشید در میان آسمان خواهند بود و در همین حال، تصویر چهره و سینۀ امام علی (علیه السلام) در میان خورشید ظاهر می گردد.

  همچنین، ستارۀ یادشده زمانی که در جهت عکس حرکت زمین به دور خود و از کنار آن عبور می کند، اثر گرانشی اش موجب حرکت وارونۀ زمین می شود و در پی این حادثه، جهانیان شاهد طلوع خورشید از مغرب و دو برابر شدن طول شب و روز خواهند بود. با دورشدن ستارۀ دنباله دار از زمین، این کره دوباره حرکت طبیعی خود را باز می یابد. در اواخر ماه رمضان، دنباله دار یادشده از میان ماه و زمین می گذرد و سبب ماه گرفتگی می شود. در همین ماه، در صبح روز بیست و سوم، از آسمان ندایی رحمانی مردم را به حق دعوت می­کند و پس از غروب آفتاب در همان روز، پیامی شیطانی مردم را به سوی باطل فرا می خواند(1). 

  اکنون شایسته است به برخی متونی که بیانگر حوادث ماه رمضان سال پیش از ظهور منجی می باشند نگاهی بیندازیم.  

   در متون زرتشتیان آمده است:

  ... در آسمان نشانه گوناگون پیدا باشد...(2).

  در کتاب مقدّس می خوانیم :

  و در آفتاب و ماه و ستارگان علامات خواهد بود...* و آن گاه پسر انسان(3)

  را خواهند دید که بر ابری سوار شده، با قوّت و جلالِ عظیم می آید*(4).

  در قرآن کریم آمده است:

  سوگند به آسمان  و رونده در شب*

  و چه دانی که رونده در شب چیست* ستارۀ برافروخته*(5).

   از امام علی (علیه­السلام) در بارۀ «رونده در شب» پرسیده

  شد، فرمود:

  آن، زیباترین ستاره در آسمان است،

  در حالی که مردم نمی شناسندش...(6).

  باز هم در قرآن کریم می­خوانیم:

  منتظر روزی باش که آسمان دودی آشکار را پدید آورد*

  این دود که مردم را فرا می­گیرد، عذابی دردناک است*(7).

  حذیفه، در بیان نشانه های  ظهور، از رسول خدا (صلی­الله­علیه­

  و­آله) نقل کرده است:

  دودی میان مشرق و مغرب را پر می کند که بر اثر آن، مؤمن

  دچار زکام می شود و به کافر حالتی مانند مستی دست می دهد

  و [دود‌‌] وارد بینی، گوش، دهان و مقعدش می گردد...(8).

   حذیفـة بن یمان می گوید: رسول خدا(صلّی‏الله‏علیه‏وآله) فرمود:

   بی‏گمان به سوی شما آتشی می‏آید که امروز، در درّه‏ای که به آن بَرَهوت

  گفته می‏شود، خاموش است. مردمان را فرا می‏گیرد، در آن عذابی دردناک

  است و جانها و مالها را می‏بلعد. تمام دنیا را طیِّ هشت روز در‏می‏نوردد

  و مانند باد و ابر پرواز می‏کند. گرمی‏اش در شب بیشتر از روز، و برای آن،

  بین آسمان و زمین، غرّشی مانند رعدِ توفنده است. آن آتش در روز،

  به سرهای مخلوقات نزدیکتر است تا آسمان. گفتم: ای فرستادة خدا،

  آیا در آن روز، مردان و زنانِ مؤمن از این آتش در امان‏اند؟ فرمود:

  کجایند مردان و زنان مؤمن در آن روز؟! مردم از خران بدترند؛

  همانند چهارپایان بر یکدیگر می‏جهند، در حالی که میان ایشان مردی نیست

  که بگوید: باز ایستید (نکنید)، باز ایستید (نکنید) (9).  ادامه مطلب


 • نظرات() 
 • آماده باش تا ظهور

  سال‌ها قبل از این، شاید سی سال پیش یك نقّاشی ساده در كتابی به نام «سوگ خنده» چاپ شده بود. این نقّاشی مردی را نشان می‌داد كه تا كمر در باتلاق فرو رفته بود، از یك طرف یك تمساح، از طرف دیگر ماری گزنده به طرف او می‌رفتند. باران هم در حال باریدن بود و او چتری را بالای سر گرفته بود تا باران خیسش نكند.
  همة ایرانی‌ها حدّاقل یك بار این بیت معروف را شنیده‌اند:
  شب تاریك و بیم موج و گردابی چنین حائل      كجا دانند حال ما سبك بالان ساحل‌ها
  سال‌ها قبل از این، شاید سی سال پیش یك نقّاشی ساده در كتابی به نام «سوگ خنده» چاپ شده بود. این نقّاشی مردی را نشان می‌داد كه تا كمر در باتلاق فرو رفته بود، از یك طرف یك تمساح، از طرف دیگر ماری گزنده به طرف او می‌رفتند. باران هم در حال باریدن بود و او چتری را بالای سر گرفته بود تا باران خیسش نكند.

  حال و روز ما آدم‌ها و بیشتر حال و روز مسلمانان بی‌شباهت به تصویر مرد این نقّاشی نیست، از هر سو هجوم و خطر تهدید كننده و هلاك كننده هست ولی ما به دفع كم خطر‌ترین آنها می‌رویم و از آن بدتر مشغول بازی و سرگرمی می‌شویم.

  از گذشته هم این تمثیل را به خاطر داریم كه مَثَل ما، مَثَل مردیست كه با طنابی در چاهی آویخته شده، در انتهای چاه مارهایی او را انتظار می‌كشند، موش‌هایی در حال جویدن طناب این مرد آویخته هستند و در همین وضع، آن مرد مشغول خوردن عسل مختصری است كه زنبورها در دیوارة چاه و در كندو ساخته‌اند.

  بارها گفته‌ام كه هجوم این همه بلا، برای مؤمنان آل محمّد(ص) تا وقت خلاصی بزرگ و ظهور كبرای حضرت صاحب‌الزّمان(ع) استمرار دارد و لذا آماده باش، روزی ناگزیر و دائمی ما است.

  این همه به غیر از ابتلائات و آزمایش‌هایی است كه هر یك از انسان‌ها در سراسر عالم به دلایل مختلف با آن درگیر و بدان‌ها مبتلا می‌شوند.

  آنچه به آن اشاره كردم، فراگیر و عمومی است. هیچكس در این جغرافیای فرهنگی در امان نیست. امّت مسلمان پیرو ولایت و امامت حضرات‌ اهل بیت(ع) را نیز درگیر و مبتلا ساخته و می‌سازد.           هیچ به این كلمة دو حرفی «لا» فكر كرده‌اید؟

  شاید ساده‌ترین و در همان حال سخت‌ترین و پیچیده‌ترین و پردردسرترین كلمه در میان همة لغات بشر باشد. از اوّلین لحظه‌ای كه شخصی یا قومی با آگاهی، وباتكیه بر ذخایر فرهنگی و اسوه‌هایش با نگاهی به دوردست خود، بر پایة این كلمة دو حرفی «نه» می‌ایستد، مانند یك سیبل، آماج همة تیرهای زهرآگین صاحبان زر و زور و تزویر می‌شود. از هر سو باریدن بلا آغاز می‌شود، درست مثل تصویر همان مردی كه گفتم. حیات و زندگی حقیقی، با همین كلمه آغاز می‌شود. «نه!»
  مگر جز این است كه ورود به حیات طیّبة اسلامی با «لا» آغاز می‌شود؟ لااله‌الاالله.

  شاید این عبارت ماندگار «انّ الحیاة عقیدهٌ و جهاد» از حسین ‌بن‌ علی(ع) نباشد، امّا كلامی نورانی و آسمانی است كه تنها آسمانی‌ها می‌توانند آن را گفته باشند. «نه» دروازة ورود به حیات و جهاد برای حیات است.
  درك این معنا، نسبت یافتن با مردان مرد از قبیلة رستگاران و چشم دوختن به افق دور‌دست، یعنی چشم داشتن به نمونة ویژه‌ای از «بودن و زیستن» در آینده و همة «معنی زندگی» است.

  اشتغال به دنیا و آب و رنگ آن، چنانکه از مفهوم و معنی‌اش بر‌می‌آید، عین دوری است، عین گم كردن حیات و معنی حیات. مگر اینكه «زند‌مانی» دوّاب و احشام را به غلط «حیات» معنی كرده باشیم.

  همة هنر قبیلة شیطان، همة شعبده‌ها و صورت‌‌سازی‌هایش معطوف به «فراموشی حیات و معنی حیات» است. چه می‌توان گفت در هنگامه‌ای كه معنی مجعول از حیات و زندگی جایی برای پرسش از حیات باقی نگذارده است.

  به قول حافظ شیرازی:
  جهان سست است و بی‌بنیاد، از این فرهادكش فریاد     كه كرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم
  جملگی، « فرهاد» های كشته شده‌ایم در زیر خروارها سنگ كه با تیشة خویش از كوه كنده‌ایم، به امید وصل تصویری سنگی از شیرین. تصویری از حیات.

  چرا چون لسان‌الغیب از این بی‌بنیادی و آوار سنگ‌های سخت بر خویش فریاد بر نیاوریم؟ در جایی گفته‌ام كه «غرب، همه را نشسته می‌خواهد». نشستن؛ یعنی مرگ، یعنی ایستایی بر زیست نباتی و حیوانی، دور مانده از حیات حقیقی و انسانی. همگی سر در پی یافتن «جان دینداری» از دین وامانده‌ایم. جان دینداری، تجربة «آب زندگی» است در میان ظلمات زمین. ورنه، هزاران برهمن، مرتاض، سیك و صوفی، راهب و زاهد  در ظلمت‌ سرای معابد به مناسك مشغولند، بی‌آنكه رنگی از «حیات» بر چهره داشته باشند.

  این حكایت شنیدنی است. روزی ملكة انگلیس به دیدار معبدی از معابد هندوان رفت، به احترام، كفش خود را بسیار دورتر از جایی كه هندوان پای برهنه می‌كردند، از پای در آورد. تا ادب و احترام خود را به معبد و معبدنشینان ابراز داشته باشد. او، خوب می‌دانست كه در این معابد و این مناسك رد و نشانی از حیات نیست. «نه» نیست. از همین رو، ملكه، این «زیست بی‌لا» را در میان هندوان تكریم كرد. طالبان مرگ «انسان و ادیان» و جویندگان جهان و سلطه بر جهان، به نیكی دریافته‌اند كه نیل به مقصود در گرو نشانه رفتن «سرچشمة حیات» است. و هم زمان با آن، حافظان و طالبان این سرچشمة زاینده و زندگی‌بخش. امیدوارم، این آیة كریمه را شنیده باشید. بر تابلوهای سازمان آب هم آن را می‌توان دید: «و جعلنا من الماء كلّ شیء حیّ؛  هر چیز زنده‌ای را از آب پدید آوردیم».

  خداوند، حیات جملة موجودات را از آب و در گرو آب معرفی می‌كند. بی‌آبی یعنی برهوت، كویر، خشكی و آب یعنی حیات و هستی. مگر نه اینكه كه قلب آدمی، جایگاه زندگی است. قلب، بی‌حیات و زندگی، در برهوت جهل و شرك می‌میرد. سنگ می‌شود، مرگ می‌آفریند. بزرگان دین،‌از صاحب‌ ولایت و امام معصوم به «آب» تعبیر می‌كنند. امام، به مناسبت مظهریّت حضرت حق، سبحانه، سبب احیاء همة دل‌ها و زمین‌های مرده است و امام آب حیات‌بخش همة قلب‌ها و زمین‌هاست كه اگر نباشد،‌خاك مرگ همه جا را می‌پوشاند. بی‌سبب نیست كه فرمودند: اگر حجّت خدا بر روی زمین نباشد، زمین اهلش را می‌بلعد. «لولا الحجّه لساخت الارض باهلها»
  زمین و اهلش در هم پیچیده و هیچ می‌شوند، نیست می‌شوند. چنان كه، با بارش باران حیات‌بخش جان دوباره می‌یابند. ضامن حیات و بقا، حجّت حی خداوند است و آب گوارا را نیز هم اوست. مظهر تام و تمام اسم حّی، كه همه كس و همه چیز در نسبت با او جان می‌گیرد و به برگ و بار می‌نشیند. «یحییها الله (عزّوجل) بالقائم علیه‌السّلام بعد موتها؛  خداوند به قائم زنده می‌گرداند‌، بعد از آنكه در كفر و ضلالت قلب‌ها مرد.

  جویندگان مرگ انسان، نقطة مركزی و سرچشمة حیات را نشانه رفته‌اند و طواف كنندگان گرد این كعبه را. مؤمنان آب و ستایشگران آب را. آنها نیك دریافته‌اند كه برای بودن خود و استمرار این زیست شیطانی ناگزیر به بستن سرچشمة حیات‌اند.

  دوایر طواف كنندة دور این نقطه، مؤمنان آل محمّد(ص) هستند كه زنده‌ترین مردم روی زمین‌اند. از اینجاست كه نشانة همة تیرهای بلا شده‌اند. آنها از یك نكتة ظریف غافلند و آن اینكه، همین حیات حیوانی را هم كه دارند وام‌دار صاحب حیات حقیقی‌اند. در عالم كه دو منشأ هستی و بودن و حیات كه وجود ندارد. منتها حیات حیات طیّبه نیست. امّا همان «بودن پست و حیوی»‌ هم در حقیقت بستة‌ مركز  و كانون حیات حقیقی و طیّبه است كه اصل و فرعش به اذن الله نزد حجّت حی خداوند است و پس از آن مؤمنان آل محمّد(ص) آن را دارا هستند. این مؤمنان بودن و خورد و خوراك و نفس كشیدنشان هم جهاد و عبادت است. همة شیوه و سنّت و سیره و آدابشان، جهاد و عبادت است. چون در هر كدام روی و نشانی از آن حیات طیّبه هست.

  شاید خود ما هم از این نكته غفلت داشته باشیم. چون خصم و مركز خصومت، یعنی شیطان لعین این نسبت‌ها را می‌داند، با همه چیز مؤمنان كار دارد. او در تلاش است تا هرگونه رد و نشان از این طایفه را محو كند، حتّی اگر حجابش باشد، نحوة نماز گزاردنش، حجّش تا چه رسد به مجاهدة میدانی‌اش برای محو ظلم و باطل و سیاهی. هجمة همه جانبه و صورت‌های گوناگون خصومت و دشمنی هم به شناخت خصم از این همه توان و قوّه برمی‌گردد. آنها، برای، تك تك اعمال و آداب، تك تك اقوال و اندیشه‌ها و جملة رویكردهای فرهنگی و فكری و عملكردهای مادّی و تمدّنی مسلمانان مؤمن آل محمد(ص) اندیشه كرده‌اند و بدلش را زده‌اند. در حالی كه برای حذف فیزیكی نیز لحظه‌ای آرام نداشته‌اند، انها هم زمان با هم، سه استراتژی «بازدارندگی، استحاله و انهدام» را به كار گرفته‌اند. برخی ترفندها، تیرها و دام‌ها، مردم را از سیر باز می‌دارد، برخی روندگان را در سیره و سنّت غیرالهی و غیررحمانی مستحیل می‌كند و برخی را مصرّانه قتل‌عام می‌كند. می‌توان گونه‌های مختلف كین‌ورزی و عمل خصمانة كانون‌های فتنه را كه علیه مسلمانان مجاهد به كار گرفته می‌شود، زیر عناوین یاد شده فهرست كرد. از همین منظر است كه گفت‌وگو دربارة‌ همة آنچه مردم و جامعة مسلمانان بدان‌ها مبتلایند، در حوزة فرهنگ اسلامی قابل گفت‌وگوست، قابل نقد و قابل بررسی برای ارائة راه ‌حل و اصلاح مهدوی.

  اسماعیل شفیعی سروستانی
  رادیو معارف 27 فروردین 1388 • نظرات() 
 • اسرار وضو

  عمل‌ وضو به‌ عنوان‌ یك‌ شیوه‌ قوی‌ پاكسازی‌ و انرژی‌گیری‌ قادر است‌ برروی‌ این‌ كانال‌ها اثر گذارد. چنانچه‌ عمل‌ وضو نیز در ساعات‌ خاص‌ انجام‌ شودعلاوه‌ بر تأثیرات‌ ناشناخته‌، می‌تواند بر روی‌ اندام‌های‌ مربوط‌ به‌ آن‌ ساعت‌ اثرگذارد. به‌ عنوان‌ مثال‌ بین‌ ساعات‌ 3 تا 5 عصر بیشترین‌ تأثیر بر روی‌ كانال‌ مثانه‌است‌.

   
   
  دکتر حسین روازاده
   
  انرژی‌ درونی‌ بدن‌ انسان‌ طبق‌ قوانین‌ خاصی‌ در كانالهای‌ انرژی‌ جریان‌ دارد.انتهای‌ این‌ كانال‌ها در بدن‌ به‌ یكدیگر متصل‌ است‌ لذا مسیر چرخه‌ای‌ را ایجادمی‌كنند. در طب‌ قدیم‌ هند (آیورودا) و همچنین‌ طب‌ سنتی‌ چین‌، تطابقی‌ بین‌گردش‌ كره‌ زمین‌ و جریان‌ انرژی‌ در این‌ مسیرها وجود دارد. بدین‌ صورت‌ كه‌همانگونه‌ كه‌ كره‌ زمین‌ در هر شبانه‌ روز یك‌ دور به‌ دور محور خود می‌زند؛ انرژی‌درونی‌ بدن‌ نیز در طول‌ شبانه‌ روز، یك‌ دور مسیر كامل‌ جریان‌ خود را در این‌كانال‌ها طی‌ می‌كند. نظم‌ خاصی‌ در رابطه‌ با زمان‌ عبور انرژی‌ در كانال‌ها وجود دارد. لذا چنانچه‌در ساعات‌ پیشنهاد شده‌ عملی‌ انجام‌ گیرد كه‌ انرژی‌ درونی‌ بدن‌ را تشدید یاجریان‌ آن‌ را تسهیل‌ كند؛ كانال‌ مربوط‌ به‌ آن‌ ساعت‌ بیشترین‌ انرژی‌ را دریافت‌كرده‌ و به‌ عضو مربوط‌ به‌ خود انرژی‌ می‌دهد. در ورزشهایی‌ مثل‌ چی‌ كنگ‌ یاتای‌چی‌، برای‌ تنظیم‌ عضو مربوطه‌، تمرینات‌ را باید در ساعات‌ خاصی‌ انجام‌داد. در بعضی‌ از شیوه‌های‌ درمانی‌ نیز فقط‌ در ساعتی‌ كه‌ كانال‌ عضو معیوب‌ بازاست‌؛ اقدام‌ به‌ درمان‌ می‌كنند. این‌ عمل‌ باعث‌ تسریع‌ سلامتی‌ می‌شود.

  عمل‌ وضو به‌ عنوان‌ یك‌ شیوه‌ قوی‌ پاكسازی‌ و انرژی‌گیری‌ قادر است‌ برروی‌ این‌ كانال‌ها اثر گذارد. چنانچه‌ عمل‌ وضو نیز در ساعات‌ خاص‌ انجام‌ شودعلاوه‌ بر تأثیرات‌ ناشناخته‌، می‌تواند بر روی‌ اندام‌های‌ مربوط‌ به‌ آن‌ ساعت‌ اثرگذارد. به‌ عنوان‌ مثال‌ بین‌ ساعات‌ 3 تا 5 عصر بیشترین‌ تأثیر بر روی‌ كانال‌ مثانه‌است‌. در نتیجه‌ بر روی‌ كلیه‌ها تأثیر مثبت‌ دارد. همچنین‌ برای‌ تقویت‌ حافظه‌می‌توان‌ بین‌ ساعات‌ 7 تا 9 عصر وضو گرفت. • نظرات() 
 • نوع مطلب :عمومی ،
 • آیا یکی از بزرگترین وقایع تاریخ بشر در 2022 میلادی اتفاق می افتد؟

  قرآن کریم بدون شک یکی از معجزات پیامبر اکرم ص  میباشد و در زمان حاضر پس از گذشت ۱۴۰۰ سال شگفتی ها و معجزات محیر العقولی را هر روز نمایانگر میکند تا حجت را بر همه تمام کند و تا حد امکان مردم را به راه راست هدایت فرماید.

  نوشته های زیر یکی از این معجزات است که من خودم به شخصه به اون ایمان آوردم لازم به ذکره که بنده اوستا رو هم مطالعه کردم و از طریق این کتاب مقدس و بخش های مختلف اون به قرآن و اسلام ارادت بیشتری پیدا کردم.


  حروف و اعداد در قرآن به‌صورت حكیمانه و حساب‌شده‌ای به‌كار رفته است. هم در ترتیب چیدمان سوره‌ها و آیات حكمتی است و هم در تعداد حروف و كلمات آن. او هم با زبان حروف حرف می‌زند و هم با زبان ریاضی و اعداد. بنابراین ناچاریم اعتراف كنیم كه كاربرد گسترده این همه اعداد در قرآن گویای مطالب و اسراریست كه اگرچه ما ممكن است در تطبیق آنها اشتباه كرده باشیم اما بدون شك در كشف آن اشتباهی صورت نگرفته است.


  به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران (ایكنا) شعبه مؤسسات قرآنی مردم‌نهاد، مؤسسه قرآنی ثقلین مشهد، «سیدعبدالله حسینی»، محقق و مفسر قرآن مركز اسلامی ژوهانسبورگ در آغاز بررسی شیوه بیان نابودی رژیم اسرائیل در قرآن از سوی خداوند متعال پس از اشاره به كلید كشف این موضوع با استفاده از تفسیر ریاضی قرآن می‌افزاید: اینك كه به فرمول كشف زمان وقوع حوادث در قرآن دست یافته‌ایم ببینیم آیا می‌توانیم با استفاده از آن صندوقچه اسرار غیبی الهی را در مورد خبرهای غیبی دیگر باز كرد یا خیر.
  وی ادامه می‌دهد: شاید مهمترین پیش‌بینی قرآن خبر فساد و طغیان دوباره بنی اسرائیل و اضمحلال مجدد آن بدست با كفایت حضرت مهدی(عج) باشد كه به تشكیل حكومت آن حضرت در سراسر گیتی منجر خواهد شد. چیدمان كلمات در این آیات بسیار حساب شده و معنادار است. با این توضیح سخن را در تبیین این نظریه پی می‌گیریم.
  سیدعبدالله حسینی می‌افزاید: اسراء هفدهمین سوره قرآن و نام دیگر آن بنی اسرائیل است كه در سال 621 میلادی نازل شده است. در این سوره كه بخش عمده آن مربوط به سرنوشت بنی اسرائیل است خداوند علیم پرده از راز بزرگی بر می‌دارد. آیات مربوط به بنی اسرائیل و سرنوشت آن از آیه دوم سوره اسراء آغاز و در آیه 104 خاتمه می‌یابد. اگرچه در این میان به مسایل دیگری هم اشاره شده اما سیاق كلام و محور بحث بنی اسرائیل است. در این آیات خداوند به بنی اسرائیل وعده داده است كه در صورت فساد مجدد در ارض، زمان وعده دیگر خدا خواهد رسید و بنی اسرائیل از هم خواهد پاشید. اینك برآنیم كه بدانیم آیا می‌توان از شاه كلید بدست آمده از مطالعه خبرهای غیبی دیگر خدا به جزئیات خبر زوال بنی اسرائیل و زمان وقوع آن پی برد یا نه. بدین منظور از كلمه و آتینا در آیه دو تا كلمه لفیفا در آیه 104 را می‌شماریم.
  محقق مركز اسلامی ژوهانسبورگ تصریح می‌كند: از شمارش این كلمات ناگهان متوجه می‌شویم كه تعداد آنها درست 1443 كلمه است. از آنجا كه در سوره كهف هر كلمه نمایانگر یك سال است به این نتیجه می‌رسیم كه ممكن است عدد 1443 به سال سقوط اسرائیل اشاره داشته باشد. اگر خداوند بعد از كلمه لفیفا به عدد 1443 اشاره می‌كرد، مانند آنچه در سوره كهف بكار برد، دیگر شكی باقی نمی‌ماند كه قرار است زوال بنی اسرائیل در سال موعود اتفاق بیافتد. اما حالا كه خداوند به سال مورد نظر اشاره نكرده است سوال اینست كه آیا با كشف فرمول فوق كه در موارد دیگر كارآیی خودش را نشان داده و با دقت تمام جواب داده است و دقیقا از نظر زمانی درست از آب در آمده است، اینجا نیز به همان فرمول میتوان اعتماد كرد یا خیر. پاسخ اینست كه قطعا فرمول استفاده شده در تمام موارد مشابه قابل استفاده است. همانطور كه اگر در آیات مربوط به سوره كهف حتی اگر به عدد 309 اشاره نمی‌شد با شمارش كلمات آن می‌توانستیم طول زمانی آنرا بدست بیاوریم اینك نیز كه به فرمول مربوطه دست یافته ایم با محاسبه كلمات مربوط به سرنوشت بنی اسرائیل می‌توان به سال سرنوشت ساز زوال آنان دست یافت.
  وی ادامه می‌دهد: اما اگر این عدد فقط در همین یك مورد استخراج می‌شد، می‌شد آن‌را تصادف تلقی كرد و به حدس و گمان توجه نكرد. اما وقتی در محاسبات مختلف در این دو سوره شریفه دوباره و چند باره این عدد یا معادل تقویمی آن در موارد مختلف و به انحاء گوناگون ظاهر می‌شود، راه بر هر شك و ریبی مسدود و حقیقت آیات آشكار می‌شود. در یكجا به عدد 1443 می‌رسیم و در جای دیگر به عدد 1401 و در محاسبه دیگر به 2022 و در مورد دیگر به عدد 5782. در آغاز این اعداد بی ربط بنظر می‌رسند اما وقتی تقویم را می‌گشاییم می‌بینیم.


  سید عبدالله حسینی در این بخش از تفسیر خود تصریح می‌كند: شگفتا كه تمامی این اعداد شماره سال مخصوصی است در آخر الزمان و هركدام معادل دیگریست. یعنی سال 1443 هجری قمری مساوی با سال 1401 هجری شمسی و مصادف با سال 2022 میلادی و مقارن با سال 5782 عبری است. شگفت‌آورتر آنكه حتی از نظر حساب جمل نیز سال 1401 معادل با حروف تلفظ عربی سال 2022 است. از ظهور اعداد فوق كه اشاره به سال مخصوصی در آخر الزمان است و هر عدد مورد استفاده یكی از ادیان الهی است به این نتیجه می‌رسیم كه خداوند با استفاده از این اعداد به همان سال مخصوص اشاره می‌كند. و از اینكه این اعداد درست از محاسبه همان آیاتی بدست می‌آید كه در آن به متلاشی شدن بنی اسرائیل و ظهور حضرت مهدی(عج) و استقرار حكومت عدل جهانی اشاره شده است دیگر برای هر انسان متفكری چاره ای جز پذیرش این واقعیت نمی‌ماند كه خداوند این سال را سال تنبیه بنی اسرائیل قرار داده است. دست كم به این نتیجه می‌رسیم كه قرار است در این سال اتفاق بزرگی بیافتد.
  در بخش دیگری از تفسیر سید عبدالله حسینی آمده است شاه بیت غزل خداحافظی بنی اسرائیل آخرین جمله در آیه 104 اسراء است. وقلنا من بعده لبنی إسرءیل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الاءخرة جئنا بكم لفیفا، اگر این قسمت از آیه 104 را نیز با حساب ابجد محاسبه كنیم عدد 2022 ظاهر می‌شود كه معادل میلادی سال 1401 هجری شمسی است. دلیل اینكه تنها این قسمت از آیه را جدا می‌كنیم اینست كه خداوند خود با بكارگیری حرف فاصل (ف) این فاصله را ایجاد كرده است. محاسبه سوم سوره اسراء هفدهمین سوره قرآن است. سوره حمد را كلید قرآن خوانده‌اند. فاتحه به معنی بازكننده است نه آغاز كننده. اسم دیگر سوره حمد در قرآن سبع المثانی است. كه خداوند فرمود و آتیناك سبعا من المثانی والقرآن العظیم. حمد سبع المثانی است از آنرو كه هفت آیه دارد و در هر نماز دوبار تكرار می‌شود. قرآن كریم با فاتحه آغاز نمی‌شود بلكه قفل قرآن با فاتحه باز می‌شود. دلیل دیگر ممتاز بودن سوره فاتحه از قرآن آنست كه آنرا خلاصه قرآن خوانده‌اند. بنابراین قرآن، پس از سبع المثانی كه همان سوره حمد است از سوره بقره آغاز می‌شود.
  وی ادامه می‌دهد حال اگر تعداد آیات مباركه را از آغاز قرآن كه همان سوره بقره است و در آن ذكری از بنی اسرائیل رفته است تا آغاز سوره اسراء كه در آن سرنوشت بنی اسرائیل رقم خورده است بشماریم با نكته شگفت‌آور و عجیبی مواجه می‌شویم و آن اینكه تعداد این آیات دقیقا 2022 آیه است كه مساوی است با سال 1443- 1444 هجری قمری و معادل 1401 هجری شمسی است. انسان از این همه شگفتی انگشت بر دهن می‌ماند كه خداوند بزرگ چگونه با زبان اعداد با انسان حسابگر سخن می‌گوید. بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف، انفال، توبه، یونس، هود، یوسف، رعد، ابراهیم، حجر و نحل 286 200 176 120 165 206 75 129 109 123 111 43 52 99 128 2022.
  آیه بیست و یكم سوره مائده به دخول بنی اسرائیل به سرزمین مقدس فلسطین اشاره می‌كند. یقوم ادخلوا الأرض المقدسة التی كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خسرین و آیه 104 سوره اسرا در مورد خروج و پراكنده شدن بنی اسرائیل از این سرزمین است. فإذا جاء وعد الاءخرة جئنا بكم لفیفا نكته عجیب آن است كه فاصله آیه مربوط به دخول بنی اسرائیل (21 مائده) در سرزمین مقدس و آیه مربوط به خروج آنان از این سرزمین (104 اسرا) و اجتماع و پراكندگی آنان نیز دقیقا 1443 آیه است كه به سال هجری قمری خروج بنی اسرائیل از ارض مقدسه و پراكنده شدن بنی اسرائیل اشاره می‌كند. (مائده، انعام، اعراف، انفال، توبه، یونس، هود، یوسف، رعد، ابراهیم، حجر، نحل و اسرا 99 165 206 75 129 109 123 111 43 52 99 128 104 1443)
  سید عبدالله حسینی در ادامه به نكته مهم دیگری اشاره می‌كند و می‌افزاید: همانطور كه ذكر شد كلمه لفیفا آخرین كلمه آیات مربوط به بنی اسرائیل در سوره اسراء است. و بالطبع متعاقب آن آیه بعدی می‌آید. وبالحق أنزلنه وبالحق نزل بصورت طبیعی كلمه بعدی یعنی كلمه (وبالحق) در ردیف 1444 كلمه (انزلناه) در ردیف 1445 كلمه (وبالحق) در ردیف 1446 كلمه (نزل) در ردیف 1447 قرار گرفته است مجموع این چهار عدد 5782 است كه دقیقا همان سال سرنوشت‌ساز زوال اسرائیل بر حسب تقویم عبری خواهد بود. سال 5782 مساویست با 2022 میلادی و 1443 ه. ق و 1401 ه. ش. محاسبه ششم تا كنون از محاسبه آیات به سال سقوط اسرائیل را بر حسب تقویم‌های میلادی و عبری و همچنین هجری قمری دست یافتیم. از آنجا تقویم هجری شمسی در بسیاری از كشورهای اسلامی بخصوص در كشوری كه مهد تشیع و پرچمدار مبارزه با اسرائیل است رواج بیشتری دارد خداوند این سال سرنوشت ساز را حتی برحسب تقویم هجری شمسی مشخص كرده است تا هیچ شكی در دل متعمقان وموشكافان در قرآن نماند.


  وی ادامه می‌دهد: بعدا شرح خواهیم داد كه ارتباط بسیار تنگاتنگ و معناداری میان سوره كهف كه از آغاز تا پایان آن در مورد حضرت مهدی(عج) است و حادثه عظیم زوال اسرائیل وجود دارد. اما عجالتا به ذكر یك نكته بسنده می‌كنیم كه آیات مربوط به اصحاب كهف از آیه 9 شروع و به آیه 25 ختم می‌شود. نكته بسیار عجیب این آیات این است كه تعداد حروف این آیات دقیقا به اندازه عدد سال زوال اسرائیل به حسب تقویم هجری شمسی است

  یعنی تعداد حروف این آیات به سال سرنوشت بنی اسرائیل اشاره می‌كند. در این آیات 1401 حرف بكار رفته است و سال 1401 ه.ش مساویست با سال 2022 میلادی. اینكه چرا از تقویم هجری شمسی در سوره اسرا خبری نیست خود از اسرار است كه در جای خود بدان خواهیم پرداخت. تنها به یك نكته اشاره می‌كنیم كه پایگاه حضرت مهدی(عج) در میان فارسی زبانان و اعاجم است. در میان اعاجم تقویم هجری قمری چندان رایج نیست. آنچه مورد استفاده قرار می‌گیرد تقویم هجری شمسی است.
  از این‌رو برای پیروان حضرت مهدی(عج) كه باید طبعا در سوره كهف بدنبال گمشده خود باشند به سال هجری شمسی اشاره كرده است. محاسبه هفتم: علیرغم آنكه خداوند سال سقوط اسرائیل را با تقویم هجری شمسی مشخص و ممتاز فرمود باز هم برای تأكید بیشتر دلایل متقن دیگری برای آن بجا گذارد. سوره اسراء در سال 621 میلادی نازل شد. و تعداد حروف آیات مربوط به بنی اسرائیل نیز 1401 میباشد. حال اگر تعداد حروف این آیات (1401) را در عدد سال نزول(621) آن جمع كنیم با كمال شگفتی عدد 2022 ظاهر می‌شود كه مساوی با همان سال 1401 هجری شمسی است. سال 2022 از جهت دیگری هم با سال 1401 مساویست كه از نظر علم الحروف والاعداد دارای اهمیت است. به محاسبه زیر توجه كنید 2+2+0+2= 6 1+0+4+1=6
  در كل سوره اسرا 4 آیه دارای 19 كلمه است. از آنجا كه هر كلمه از سوره اسراء نمایانگر یكسال است، از حاصل جمع 4 آیه در 19 كلمه عدد مرموز 76 بدست می آید كه در آن شگفتی های عجیبی نهفته است. نخستین نكته عجیب آن است كه اگر عدد 76 را درعدد 19 ضرب كنیم عدد عجیب 1444 ظاهر می‌شود كه با نیمه دوم سال میلادی 2022 مصادف است. 76 * 19 = 1444 سوالی كه در این جا مطرح می‌شود این است كه چرا باید عدد 76 در 19 ضرب شود. پاسخ: دلیل اول آنست كه عدد 19 از نظر ابجد مساوی با كلمه واحد است كه خداوند آن‌را معیار سنجش قرآن و میزان آن قرار داده است. دلیل دوم آن است كه دوره‌های تاریخی بنی‌اسرائیل هر كدام 19 سال طول می‌كشد. كه در جای خود آن‌را ثابت كرده‌ایم و علت آن هم ذكر شد.
  دلیل سوم اینست كه در سوره اسرا 4 آیه دارای 19 آیه است كه از ضرب چهار در نوزده عدد هفتاد و شش بدست می آید. حال بصورت طبیعی اگر همین عمل ضرب حاصل جمع را دوباره در 19 ادامه دهیم به عدد 1444 میرسیم. 4 * 19 = 76 76 * 19 = 1443 محاسبه نهم نكته عجیب دیگر این است كه خود عدد 76 نیز دارای اسرار عجیبی است: از قرائن بسیاری كه در سوره اسراء تكرار شده است اینگونه اثبات می‌شود كه عدد 76 به طول زمانی حكومت بنی اسرائیل در فلسطین اشاره می‌كند.
  در اینجا به اختصار به برخی ازین قرائن اشاره می‌كنیم. قرینه نخست: سوره اسرا دارای 111 آیه است. هر آیه از سوره اسرا با یك كلمه قیدی در پایان آن خاتمه یافته است. كلماتی مانند قلیلا، شكورا، لفیفا، و غیره در پایان هر آیه آمده است كه برخی از آن چند مرتبه تكرار شده است. حال اگر كلمات مكرر را از این 111 قید حذف كنیم تعداد باقیمانده آن مساویست با عدد 76 كه می‌تواند اشاره به طول عمر دولت غاصب اسرائیل باشد. قرینه دوم: آیه 76 سوره اسراء خودش دارای اشارات مهمی است. هم از نظر معنا و مفهوم آیه و هم از نظر واقع شدن عدد 76 بلا فاصله بعد از كلمه قلیلا كه خداوند بصورت اسرار آمیز و سمبلیك خواسته اند بفهمانند كه منظور از كلمه قلیلا همان 76 سال است. از نظر مفهوم آیه نیز بصورت بسیار واضح و روشنی این آیه به وضعیت رقت بار مردم فلسطین و اخراج آنان از سرزمین مقدس فلسطین و استقرار كوتاه آنان در آن اشاره می‌كند.
  وإن كادوا لیستفزونك من الأرض لیخرجوك منها وإذا لا یلبثون خلفك إلا قلیلا .76 و اگر بتوانند آنان ترا تحت فشار قرار خواهند داد تا از سرزمین (مقدس) ترا اخراج كنند اما خود درآن جز اندك زمانی توقف نخواهند داشت. اگر چه آیه فوق براساس بعضی از روایات در شأن نبی اكرم نازل شده است اما دقت كافی در محتوای آیه مفهوم دیگری را میرساند. زیرا خداوند در این آیه كلمه ارض را بكار برده است. اگر این ارض را بمعنای كره زمین ترجمه كنیم آیه مفهوم خود را از دست خواهد داد زیرا امكان اخراج از ارض در هیچ شرایطی در آن زمان وجود نداشت. بنابراین باید كلمه ارض در این آیه را بمعنای ارض مقدس ترجمه كنیم كه این عنوان تنها برای فلسطین در قرآن بكار رفته است. بنا براین ترجمه درست همان است كه در بالا نوشته آمد اگرچه حتی اگر آنرا در مورد اخراج آنحضرت نیز معنا كنیم مشكلی ایجاد نمی‌شود، زیرا یكی از خصوصیات بارز قران كریم همین قابل ترجمه بودن آن به انحاء گوناگون است.
  سید عبدالله حسینی از محققان مركز اسلامی ژوهانسبورگ تصریح می‌كند بنابراین خداوند متعال طول زمانی اشغال سرزمین فلسطین را نیز بیان كرده است و آنرا 76 می‌داند. قرینه سوم: از محاسبات بالا با دقت تمام سال زوال اسرائیل بدست آمد. كه قرآن با استفاده از تقویم ادیان مختلف به سال 2022 اشاره میكند. حال اگر عدد 76 را از عدد 2022 كسر كنیم عدد 1946 ظاهر میشود كه در آن كنكره جهانی تشكیل شد و نطفه اسرائیل در این كنگره منعقد شد و دو سال بعد در سال 1948 تشكیل حكومت اسرائیل اعلام گردید. قرینه چهارم: اگر سال زوال اسرائیل را 1444 هجری قمری فرض كنیم، با تقسیم این عدد بر 19 دوبار عدد عجیب 76 بدست می‌آید.
  وی با ذكر این مطلب كه طول زمانی حكومت بنی اسرائیل بر سرزمین مقدس فلسطین از زمان انعقاد نطفه آن تا زوال و سقوط آن 76 سال در قرآن پیش بینی شده است می افزاید از ریشه (فزز) در كل قرآن تنها سه كلمه استفاده شده است و عجیب آنست كه هر سه مورد در سوره اسراء و هر سه مورد در آیات مربوط به بنی اسرائیل آمده است كه خود به تنهایی بسیار معنی دار و اسرار آمیز است. این سه آیه عبارت اند از آیه 76 ، 64 و 103 بررسی این آیات ما را با نكته های عجیب دیگری آشنا می‌كند. با آیه 76 قبلا آشنا شدیم. و نیاز به بررسی مجدد آن نداریم. آیه 64 نیز یكی از همان آیات چهارگانه‌ایست كه 19 كلمه دارد و مجموع آنها عدد 76 را شكل می‌دهد.
  (17:103)فأراد أن یستفزهم من الأرض فأغرقنه ومن معهاما آیه 103   (17:104)وقلنا من بعده لبنی إسرءیل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الاءخرة جئناجمیعا  بكم لفیفا . و خداوند اراده كرد كه آنان را از سرزمین مقدس اخراج كند. پس او و همراهانش را در دریا غرق كرد. آنگاه به بنی اسرائیل گفتیم كه در سر زمین مقدس سكنی گزینید اما زمانی كه وعده نهایی خداوند فرا رسد ما شما را ازآن جا متفرق خواهیم كرد. این آیه درمورد غرق شدن فرعون و لشكریانش میباشد. و بلا فاصله بعد از این آیه خداوند در آیه بعدی به وعده نهایی متلاشی شدن بنی اسرائیل اشاره می‌كند كه هر دو در مورد سرنوشت محتوم بنی اسرائیل است. عدد 19 و رابطه آن با بنی اسرائیل از مطالعه دقیق تاریخ بنی اسرائیل چنین استنباط می‌شود كه تاریخ بنی اسرائیل نیز همچون قرآن كریم حول محور عدد 19 می‌چرخد. همانگونه كه در تاریخ ثبت شده است حضرت سلیمان در سال 935 قبل از میلاد رحلت فرموده اند. بعد از رحلت آنحضرت فتنه و فساد در بنی اسرائیل آغاز شود. این همان فساد نخستین است كه قرآن ازآن یاد می‌كند: (17:4)وقضینا إلى بنی إسرءیل فی الكتب لتفسدن فی الأرض مرتین ولتعلن علوا كبیرا (17:5)فإذا جاء وعد أولیهما بعثنا علیكم عبادا لنا أولی بأس شدید فجاسوا خلل الدیار وكان وعدا مفعولا و ما بر بنی اسرائیل در كتاب خویش اینچنین اراده كرده ایم كه آنان در زمین دوبار افساد كنند و برتری جویند بصورت بسیار گسترده‌ای.
  آنگاه كه زمان فساد اول رسید ما برآنان بندگان خویش را گماردیم كه به یاری سلاح های محكم و نیروهای شدیدی برآنان حمله‌ور شوند. بندگان ما بدنبال آنان در تمام نقاط گشتند و وعده الهی تحقق یافت. بعد از وفات سلیمان بنی اسرائیل به دو دسته تقسیم شدند. حكومتی در جنوب شكل یافت كه در سال 722 توسط آشوریان متلاشی شد. و حكومتی نیز توسط جودا در شمال تأسیس شد كه توسط بابلیان در سال 586 به رهبری بخت النصر و كمك های رسیده از بلخ خراسان در زمان لهراسب شاه پادشاه پارسیان از میان رفت. تفاوت میان این دو دولت 136 سال است. یعنی دولت جنوب 136 سال بیشتر از دولت جودا در شمال طول كشیده است اما بنابر نوشته فلیپ حطی درتاریخ فلسطین علیرغم این تفاوت بسیار زیاد در هر كدام تنها 19 پادشاه حكوكت كرده است. بنا براین میتوان به این نتیجه رسید كه خداوند بنحوی سرنوشت بنی اسرائیل را بر محور عدد 19 رقم می‌زند.
  وی ادامه میدهد این حقیقت در موارد دیگر نیز خود نمایی میكند. مورد اول آنكه اسرائیل اول توسط بخت النصر در سال نوزدهم پادشاهی او متلاشی شد. مورد دوم اینكه اسرائیل اول در سال 586 پیش از میلاد از میان رفته است. اگر وعده الهی در مورد زوال اسرائیل فعلی در سال 2022 تحقق یابد. فاصله میان آنان 136 دوره 19 ساله است به تعداد حروف ابجد كلمه (موسی) پیامبر بزرگ بنی اسرائیل. 586+2022=2608 2608/136=19.17 مورد سوم اینكه اگر براساس وعده رسول اكرم تاریخ قرار است طابق النعل بالنعل تكرار شود، طول زمانی اسرائیل فعلی نیز همان چهار دوره 19 ساله خواهد بود كه از سوره اسراء استخراج شد. و اگر برهر دو حكومت بنی اسرائیل در گذشته تنها 19 پادشاه حكم رانده اند در اسرائیل فعلی نیز باید تنها 19 نخست وزیر حكم براند.
  مورد چهارم آنكه بعدا در فصل مربوط به سوره كهف اشاره خواهیم كرد كه حتی از زمان آغاز تاریخ عبری تا زوال اسرائیل در سال 5782 نیز مجموعا 309 دوره تاریخی 19 ساله خواهد بود. قرینه دیگری كه نشان میدهد قرار است تاریخ اسرائیل تكرار شود اینست كه در آیه 7 سوره اسراء میخوانیم: (17:7)إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الاءخرة لیسءوا وجوهكم ولیدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ولیتبروا ما علوا تتبیرا جمله لیدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة اشاره دارد به اینكه خداوند قرار است دقیقا به همان شیوه كه در مرحله اول با بنی اسرائیل عمل كرده است با اسرائیل معاصر عمل كند.
  این را هم می‌توان از سیاق آیه و ترجمه آن فهمید و هم از تناسب و تناظر حروف آن. بطوریكه جمله (ولیدخلواالمسجد) مساویست با جمله (كما دخلوه اول مرة) و هر دو دارای 14 حرف هستند. و ل ی د خ ل و ا ا ل م س ج د 14 ك م ا د خ ل و ه ا و ل م ر ة 14 البته این حقیقت را از جمله (وان عادوا عدنا ) (اگر بدین شیوه بازگردند و دوباره فساد كنند ما نیز بازخواهیم گشت)نیز می‌توان فهمید. محاسبه یازدهم: نكته بسیار عجیب دراین است كه هر كدام ازین دوره‌های چهارگانه اسرائیل كنونی نیز در قرآن پیش بینی شده و تاریخ آن تعیین شده است.
  وی با بیان دوره های حكومت رژیم اسرائیل در طول تاریخ می افزاید دوره های چهار گانه اسرائیل ازین قرار است 1946-1948 آغاز دوره تاسیس اسرائیل 1967-1968 جنگ های سرنوشت ساز 6 روزه اعراب و اسرائیل 1986-1987 آغاز انتفاضه اول 2005-2006 جنگ 33 روزه حزب الله و تحمیل نخستین شكست به اسرائیل 2021-2022 زوال اسرائیل به تمام این چهاردوره بعلاوه تاریخ خاتمه این دوره ها در یك آیه از قرآن كریم اشاره شده است. (17:7)إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الاءخرة لیسءوا وجوهكم ولیدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ولیتبروا ما علوا تتبیرا از كلمه وعد در این آیه شریفه تا كلمه لیدخلوا به این دوره های 19 ساله اشاره میكند. به نكته های زیر توجه كنید. محاسبه دوازدهم: اشاره قرآن به دوره اول كلمه وعد درآیه 7 سوره اسرا كه اشاره به زمان افساد دوم بنی اسرائیل داردهفتاد ودومین كلمه این آیات است. اگر 72 را در عدد 19 بهمان دلایلی كه ذكرش رفت ضرب كنیم عدد عجیب 1368 بدست می آید كه اشاره دارد به سال هجری قمری و مصادف است با سال 1948 یعنی سال تشكیل اسرائیل.
  وی ادامه می‌دهد: قرآن به دوره دوم حیات رژیم اسرائیل نیز اشاره دارد. كلمه آخرة بعد از كلمه وعد در آیه هفتم آمده است و طبعا هفتاد و سومین كلمه از مجموعه این آیات است. حال اگر 73 را در عدد 19 ضرب كنیم عدد 1387 بدست می‌آید كه اشاره دارد به سال هجری قمری و مصادف است با سال 1967 میلادی كه در آن جنگ‌های 6 روزه اعراب و اسرائیل اتفاق افتاد و منجر به پیروزی آنان شد كه نقطه عطفی است در تعامل اعراب با اسرائیل. محاسبه چهاردهم: اشاره قرآن به دوره سوم.
  كلمه ولیسوئوا بعد از كلمه آخرة در آیه هفتم آمده است و طبعا هفتادوچهارمین كلمه از مجموعه این آیات است. حال اگر عدد 74 را در عدد 19 ضرب كنیم عدد 1406 بدست می آید كه اشاره دارد به سال هجری قمری و مصادف است با سال 1986 میلادی. سالی كه انتفاضه بر خواسته از متن مردم فلسطین آغاز شد. جنبشی كه به انقلاب سنگ‌ها نام گرفت و حیثیت اسرائیل را زیر سوال برد.
  وی در بیان اشاره قرآن به دوره چهارم می افزاید كلمه وجوهكم بعد از كلمه لیسوئوا در آیه هفتم آمده است و طبعا هفتادوپنجمین كلمه از مجموعه این آیات است. حال اگر 75 را در عدد 19 ضرب كنیم عدد 1425 بدست می آید كه اشاره دارد به سال هجری قمری و مصادف است با سال 2006 میلادی. سالی كه برای نخستین بار اسرائیل طعم شكست را از حزب الله چشیدو افسانه شكست ناپذیر بودن آن در هم شكست و شمارش معكوس نابودی آن آغاز شد. محاسبه شانزدهم: اشاره قرآن به زمان فتح بیت المقدس و دخول در مسجد الاقصی و زوال اسرائیل. كلمه لیدخلوا بعد از كلمه وجوهكم در آیه هفتم آمده است و طبعا هفتادوششمین كلمه از مجموعه این آیات است. حال اگر 76 را در عدد 19 ضرب كنیم عدد 1444 بدست می آید كه اشاره دارد به سال هجری قمری زوال اسرائیل و مصادف است با سال 2022 میلادی. سالی كه بیت المقدس بدست با كفایت حضرت ولی عصر عج فتح خواهد شد و دلایل آن در فصل دیگر این كتاب خواهد آمد.
  حسینی ادامه می‌دهد: قرآن كریم حتی زمان زوال اسرائیل اول را توسط آشوریان با همین فرمول مشخص كرده است. به این ترتیب كه كلمه اولیهما كه اشاره به افساد اول بنی اسرائیل است از نظر رتبه عددی سی و هشتمین كلمه این آیات است. حال اگر عدد 38 را در عدد 19 ضرب كنیم عدد شگفت انگیز 722 بدست می آید كه دقیقا سال زوال اسرائیل بدست آشوریان است و اگر بخواهیم سال زوال اسرائیل دوم را بدست بیاوریم كافیست سال 722 را در عدد 2 ضرب كنیم تا عدد عجیب 1444 خودنمایی كند. 38 × 19 =722 × 2 = 1444 محاسبه هیجدهم: گفتیم كه سوره كهف ارتباط تنگاتنگی با زوال اسرائیل دارد آیات مربوط به اصحاب كهف قبل از آیه 26 خاتمه می یابد. آیه 26 سوره كهف در حقیقت آیه 2166 قرآن است. در این عدد نیز اشاره‌ای هست به زوال اسرائیل در سال 2022.
  به این ترتیب كه اگر این عدد را تقسیم كنیم بر عدد 19 عدد 144 بدست می آید. حال ببینیم عدد 144 چیست. این عدد مساویست با كلمه للمیلد(میلادی). و عجیب آنست كه اگر این عدد را از عدد 2166 كم كنیم دقیقا 2022 باقی می‌ماند كه حاكی از آن است كه خداوند نه تنها به سال 2022 اشاره می‌كند بلكه برای رفع هر گونه شك و شبهه ای حتی به میلادی بودن آن نیز اشاره می‌كند. 2166÷19 =144 144+2022 = 2166 144 مساویست با كلمه للمیلد قرآئن غیر قرآنی زوال اسرائیل در سال 2022 نبرد آرمگدون نبرد هر مجدون یا آرمگدون در جهان مسیحیت بعنوان نبرد نهائی جهان پذیرفته شده است كه در آخرالزمان اتفاق خواهد افتاد.. حادثه عظیم آرمگدون آنقدر مهم است كه تاكنون در مورد آن هزاران كتاب و مقاله نوشته شده و فیلمهای متعددی در سطح هالیوود در این مورد ساخته شده است. در مورد حادثه آرمگدون تنها یك آیه در انجیل اشاره می‌كند و آنهم آیه 16.16 از كتاب وحی است: آنگاه آنان شاهان جهان را باهم جمع می‌كنند در مكانی در فلسطین بنام هر مجدون. نكته عجیب در اینست كه این آیه نیز آیه دو هزار و بیست و دومین (2022) آیه آنجیل است. 313 پاپ در برخی از متون مسیحیت آمده است كه در مذهب كاتولیك تنها 313 پاپ معرفی خواهند شد و بعد از او حضرت مسیح خواهد آمد. پاپ بندیكت شانزدهم فعلی (312) سیصد و دوازهمین پاپ است وبا مرگ او و معرفی پاپ بعدی دوره پاپها تمام خواهد شد كه گمان می‌رود با توجه به سن بالای 75 سال ایشان این اتفاق نیز در سال‌های آتی بیافتد.
  روز نهم ماه یازدهم (آب) عبری بنا بر شواهد تاریخی انهدام نخستین و دومین معبد یهودیان در اورشلیم در این روز اتفاق افتاده. یعنی علیرغم 656 سال تفاوت زمانی درست در سالروز تخریب معبد اول یهودیان ، معبد دوم آنان كه بر خرابه های همان معبد بنا شده بود در همان روز تخریب شد.
  در مراجع معتبر یهودی در مورد این روز چنین آمده است: روزنهم ماه ماه یازدهم عبری (آب) كه در آن بیاد میآورند تخریب معبد اول و دوم را. نخستین معبد در همین روز توسط بابلیان در سال 586 قبل از مسیح تخریب شد. و معبد دوم توسط رومیان دردر سالگرد همین روز در سال 70 میلادی. آنان از جهت دیگری نیز این روز را بزرگ می‌دارند. و آن اینكه در این روز منتظر ظهور مسیح موعود هستند. در این روز در اسرائیل تعطیل عمومی است و یهودیان از انجام هر كاری پرهیز میكنند. آز انجا كه انهدام معبد دوم در همان روز اتفاق افتاده است انتظار میرود انهدام معبد سوم آنان نیز در اورشلیم در همین روز اتفاق بیفتد. در منابع روایی اهلبیت در مورد روز ظهور حضرت مهدی(عج) آمده است كه آن حضرت در روز عاشورا ظهور خواهند فرمود.
  اگر این حدیث را معتبر بدانیم تاریخ ظهور آن حضرت 10.1.1444 خواهد بود و نكته عجیب در این است كه این روز مصادف است با همان 9.11.5782 عبری كه یهودیان در آن منتظر ظهور حضرت مسیح نیز هستند، از تمام محاسبات فوق به این نتیجه می‌رسیم كه احتمال اول: خداوند به اینهمه نظم پدید آمده در سوره كهف كه ازآن میتوان دنیایی از مطالب را استخراج كرد و در آن صدها اسرار نهفته است آگاه نبوده است و این‌همه نظم ریاضی و تناظرهای عددی محیر العقول، بی معناست و اینهمه تناسب و ارتباط شبكه ای تعداد آیات با حروف و كلمات در كل قرآن و بخصوص در این دو سوره بر اساس تصادف محض وبدون اراده الهی بوده است. اگر این احتمال را قایل شویم آنگاه به خداوند نسبت جهل داده ایم كه اصلا چنین خبطی محتمل نیست. احتمال دوم احتمال دیگر اینست كه بگوئیم خداوند براین همه نظم و ترتیب آگاه بوده اند اما منظور خاصی نداشته‌اند. در این صورت فعل خداوند حكیم را عبث پنداشته‌ایم كه نعوذ بالله از ساحت پروردگار بری است. احتمال سوم آنكه بگوئیم این همه نظم و ترتیب معنادار در این سوره با علم خداوند و با اشراف او و برای فهماندن مطالب مهمتر و ظریفتری مطرح شده است. خداوند علیم و حكیم از انجام هر كار بیهوده ای بری است. خداوند هر حرفی را در قرآن بدلیلی بكار برده و هر حرفی در جایگاهی نشسته است كه باید باشد.
  سید عبدالله حسینی یكی از محققان مركز اسلامی ژوهانسبورگ در پایان این بخش از تفسیر ریاضی خود از قرآن كریم با ذكر این مطلب كه هم حروف و هم اعداد در قرآن بصورت بسیار حكیمانه و حسابشده ای بكار رفته است. نه حرفی در قرآن كریم اضافه است و نه حرفی از آنچه باید باشد كم است. هم در ترتیب چیدمان سوره ها و آیات حكمتی است و هم در تعداد حروف و كلمات آن. او هم با زبان حروف حرف می‌زند و هم با زبان ریاضی و اعداد می افزاید احتمال سوم تنها احتمال قابل قبولی است كه میتوان به آن اعتنا كرد. بنابراین ناچاریم اعتراف كنیم كه كاربرد گسترده این همه اعداددر قرآن گویای مطالب و اسراریست كه اگرچه ما ممكن است در تطبیق آنها اشتباه كرده باشیم اما بدون شك در كشف آن اشتباهی صورت نگرفته است. یعنی بروز اعدادی از قبیل 2022 یا 1401 یا 1443 یا 5782 اگر اشاره به سال زوال اسرائیل توسط حضرت مهدی نباشد حتما اشاره به حوادثی در آن سال و تحولاتی در آن برهه از زمان با دخالت مستقیم حضرت مهدی(عج) دارد.

  http://bareman2012.blogfa.com/ • نظرات() 
 • نوع مطلب :عمومی ،
 • سلام

  سلام
  این وبلاگ با موضوعات جالب هر روز آپ میشود. • نظرات() 
 • حمید امیری


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات